PULK & SLEDER

Transportetappene på isfiske kan være lange, og enten du har med deg mye utstyr ut på isen eller du planlegger å ha med deg mye fangst hjem er en pulk eller en slede et svært godt hjelpemiddel.