Åpenhet i Skitt Fiske

 

Skitt Fiske er opptatt av å være åpne og transparente i vår virksomhet. Vi tar åpenhetsloven på alvor og har implementert en rekke tiltak for å sikre at vi følger loven og gir våre kunder og samarbeidspartnere den informasjonen de har krav på.

 

En av de viktigste tiltakene vi har gjort, er å opprette en dedikert person som har ansvar for å håndtere forespørsler om innsyn i Skitt Fiske sin virksomhet. Dette gjør at vi kan sikre rask og effektiv behandling av slike henvendelser.

 

Vi har også gjennomført opplæring av alle ansatte i åpenhetsloven, slik at alle er klar over hva som kreves av oss og hvilke plikter vi har. Dette inkluderer også å sikre at all relevant informasjon blir lagret og arkivert på en måte som gjør det enkelt å finne frem til ved forespørsler om innsyn.

 

Vi har også satt opp rutiner for jevnlig gjennomgang og oppdatering av våre interne retningslinjer for å sikre at de er i samsvar med loven og de siste kravene til åpenhet.

 

Vi tror at åpenhet er en viktig del av vår virksomhet og at det er viktig å bygge tillit hos våre kunder og samarbeidspartnere. Derfor vil vi fortsette å jobbe hardt for å sikre at vi er åpne og transparente i vår virksomhet, og at vi overholder åpenhetsloven på en god måte.

 

 

Har du spørsmål til dette, ta gjerne kontakt med oss!