Operasjon Goksjø

 

Kan vi sammen redde Goksjø?

 

0

Operasjon Goksjø

Juni 2023:
Prøvefisket høsten '22 resulterte i ca 5 tonn fisk og en rapport fra Klara Vatten som konkluderte med at vi bør ta ut 70-100 tonn i løpet av en periode på tre år. Dessverre viste det seg vanskelig å videreføre fisket med not, så en alternativ løsning ble presentert og iverksatt våren 2023: et langt ledegarn fører fisken inn til en stor ruse som manuelt tømmes flere ganger ukentlig. Seks slike garn har nå fisket fra starten av mai og fortsetter videre ut i juli. Det er tatt ut ca 35 tonn i løpet av de to månedene vi har holdt på og det langsiktige fangstmålet er dermed godt innen rekkevidde. Selv om vi nå ser slutten av arbeidet for i år blir det nye runder så fort isen går i 2024.

 

Oktober 2022:
I Sandefjord, Skitt Fiskes fødeby, finner man Goksjø. En relativt liten innsjø på 3 km²  som i alle år har huset både stor gjedde og abbor og som har gitt mange av oss på Skitt Fiske våre første fiskeopplevelser som barn. Dessverre har både avrenning fra jordbruk og manglende fiskeregler bidratt til at fisket med årene har blitt dårligere og vannet blitt mer grumsete. Sandefjord kommunes gjentatte vannmålinger og testgarn viser at vannet er havnet i en ubalanse der det er blitt altfor mange småfisk.


 

I et sunt vann vil dyreplankton spise planteplankton, småfisk spiser dyreplankton og den store rovfisken spiser småfisken. Når det blir for stort uttak av den store rovfisken får småfisken blomstre og spiser for mye dyreplankton som gjør at færre spiser planteplankton. Vannet blir mer grumsete, det blir enda vanskeligere for storfisken å jakte og den onde sirkelen er i gang. Når man så tar med økt avrenning fra jordbruk og ulovlig utsetting av nye arter småfisk blir det enda vanskeligere for alle.

 

Martin Falklind har laget en flott serie, «Fiskeriket» som setter fokus på nettopp en slik problemstilling i programseriens episode 2, der han følger gutta i Klara Vatten i deres arbeid for å hjelpe innsjøer lik Goksjø med økobalansen. De utfører et omfattende reduseringsfiske med spesialredskaper der de tar opp store mengder småfisk. Målet er at man ved å redusere småfisken får mer dyreplankton som i sin tur spiser planteplankton slik at vannkvaliteten blir bedre så de store rovfiskene enklere kan fø seg på småfisken.

 

Vi i Skitt Fiske, sammen med Goksjø Grunneierlag og Sandefjord Kommune, tok kontakt med Klara Vatten som velvillig stiller opp og gjennomfører et prøvefiske over tre dager i slutten av oktober 2022. I etterkant av prøvefisket vil KlaraVatten utarbeide en rapport og et forslag til gjennomføring av tynningsfiske over de neste årene.

 

Det forventes at det blir hentet ut noen tonn småfisk og et stort spørsmål var «hva gjør vi med fisken?». Heldigvis har vi Den magiske fabrikken rett oppi gata som med sin spesialkompetanse og fokus på grønne løsninger er den selvsagte samarbeidspartner.

Ved Den Magiske Fabrikken gjenvinnes matavfall og husdyrgjødsel til biogass, biogjødsel og grønn CO2. Matavfallet kommer fra ca. 1,2 millioner innbyggere på Østlandet og husdyrgjødselen fra gårdsbruk med ku og gris i Vestfold. Samarbeidet med landbruket har bidratt til at anlegget har fått status som nasjonalt pilotanlegg.
Matavfallet og husdyrgjødselen gjenvinnes til tre nye produkter: biogass, biogjødsel og grønn CO2:
- Biogass erstatter bruken av fossile brensler, som bensin og diesel, i kjøretøy. 
Biogjødsel erstatter bruken av kunstgjødsel i landbruket
Grønn CO2 erstatter bruken av CO2 fra fossile brensler i matproduksjon i veksthus. 
- På den måten bidrar Den Magiske fabrikken til å minimere klimagassutslipp, samtidig som fabrikken behandler avfallsproduktene matavfall og husdyrgjødsel. 


Vi i Skitt Fiske lever og ånder for fiske og gleder oss stort til å se resultater i vår barndoms innsjø. Kanskje vi om noen år får se storgjedde og -abbor i et klarere vann igjen? Vi skal i alle fall gjøre vårt for å få det til!

 

04.10.2022

Omtaler rundt prosjektet

 

Alt om fiske - 9/22

«Magasinet Alt om Fiske har skrevet en første artikkel om prosjektet og kommer til å følge oss på ferden videre»


 

NRK - 27.11.22

 

Før var Goksjø i Sandefjord et drikkevann. Nå kan man ikke engang bade der. En liten fisk får noe av skylda.

To båter siger sakte fram på vannet. Mellom dem er det en not. Lass etter lass med fisk løftes over i en av båtene.

«Grunneierlaget, Sandefjord kommune og Skitt fiske har bestilt hjelp til å se om det lar seg gjøre å bli kvitt den uønskede morten.»

Goksjø

 

Sandefjords Blad - 19.11.22

 

Tok opp fem tonn med fisk fra Goksjø

 

Tidligere har Goksjø vært et yndet mål for fiskere fra hele fylket, da abbor og gjedde var blant hovedfangsten man kunne ta opp her. I dag er disse fiskeartene nesten borte, til fordel for karpefisken, som har funnet seg til rette her.

Derfor har Goksjø Grunneierlag i samarbeid med Skitt Fiske bestilt et prøvefiske fra det svenske selskapet Klara vatten. De er spesialister på prøvefiske, sjørestaurering, og vann og fiskevelferd gjennom reduksjonsfiske med not og bunngarn.

EN GANG EN PERLE: Per Anders Tveit (til høyre) og Anders Amundsen har stor tro på prosjektet med å ta opp så mye småfisk som overhodet muligFoto: Per Langevei

 

Sandefjords Blad (+) - 05.05.23

 

Goksjø var en perle, men forfallet bekymrer: – Skal tømme vannet for småfisk

 

Slik vannkvaliteten er i Goksjø kan det være risikofylt å bade og dyr kan ikke drikke vannet. I fjor sommer satt kommunen opp skilt med advarsel til hundeeiere og badegjester om at det ikke var spesielt lurt å hoppe i vannet.

 

– Goksjø er et vann som Sandefjordinger har et veldig godt forhold til. Dessverre har vannet blitt offer for et miljøproblem, sier Per Anders Tveit og Anders Amundsen i firmaet Skitt Fiske.

 

– Dette er vårt vann i Sandefjord og så står det og forfaller. Det kan vi ikke være bekjent av- det er en skam. Jeg har fisket her med bestefar fra jeg var liten gutt. Det er et gode for alle. Denne jobben gjør vi med hjertet. Dette vannet har vi et stort ønske om å redde, sier Tveit og Amundsen.

KARPEFISK: Leder i Goksjø grunneierlag, Håvard Mørk (t.v) takket for pengestøtten og viste fram dagens fangs til lokalbanksjef Fredrik Thorsen som representerte SpareBank 1 Stiftelsen BV, og Jørn Magne Johansen fra Thorbjørn Hansen Stiftelsen.Foto: Atle Møller

 

Sandefjords Blad (+) - 13.05.23

 

Fikk millionbeløp for å redde Goksjø

 

I løpet av de siste årene har Goksjø kommet i økologisk ubalanse. Nå pågår det et stort prosjekt i håp om å få innsjøen i balanse igjen, og til det så trengs det penger.

 

På fredag møtte det opp representanter fra både SpareBank 1 Stiftelsen BV, og Thorbjørn Hansens Stiftelse, med seg hadde de til sammen 2 millioner kroner, hvorav 1,5 millioner kom fra bankstiftelsen og 500.000 fra Thorbjørn Hansens Stiftelse.

 

Om ikke gleden skulle være stor nok for disse bidragene, så har Miljødirektoratet i tillegg kastet 300.000 kroner i potten.

Foto: Vegard Lilleås / NRK

 

NRK - 24.05.23

 

Frivillige har de siste ukene jobbet på spreng for å forsøke å rydde opp i algeproblematikken og uønsket fisk i Goksjø i Sandefjord.

 

Nylig oppdaget de at noen hadde sabotert to av garna de bruker for å fjerne uønskede fiskearter i vannet.

Vannet har vært en innsjø mange har dratt til for å bade og fiske i en årrekke, men nå står det dårlig til med vannet.

 

Gunn-Henny Aasen er feltbiolog og pedagog på Horten Natursenter. Hun forteller at problemet med at fremmedfisken tar over, er fordi Goksjø er en næringsrik innsjø der den trives veldig godt.