Huggtabellen

NAPP OG NYTT

Utstyrsprodusenten Abu Garcia har gitt ut katalogen Napp og Nytt i årevis, og et fast innslag i denne er en årlig huggtabell.

 

Denne er bygd opp rundt månefasene, og hver dag året igjennom er merket med godt-, middels- eller dårlig fiske. At månen påvirker sjøen er noe alle vet, og at det ofte er gode fiskeperioder like etter fullmåne og like etter nymåne, er vanligvis tilfellet, spesielt på grunt vann i sjøen. Dette handler om at mye av livet i sjøen er særlig aktivt i disse periodene, og når små dyr er på farten, kvikner naturlig nok også større jegere til. Dette vil likevel varierer veldig, og månefaser i seg selv er langt fra noen fiskegaranti.

 

I teorien kan faktisk alle dager være potensielt gode for å få fisk, og alle dager like potensielt dårlige. Dette er selvsagt en setning som kan være både motiverende og demotiverende, men det er likefullt slik det er. Dette er også grunnen til at det er så viktig å kunne variere metodene og taktikkene sine. Gjør en det samme hver gang en fisker, vil en vanligvis ikke få fisk hver gang en er på fisketur.

 

 

Det er vanskelig å endre på et vinnerlag, og utrolig enkelt å ty til det som har funket tidligere, men når dette en gang ikke leverer, betyr ikke det at dagen må bli fiskeløs. Det er ikke slik at lyren sin foretrukne sluk alltid er en 28 grams Stingsild med grønn rygg, selv om den har mange lyrer på samvittigheten.

 

Enkelte steder vil en så og si alltid få fisk, dersom en bruker riktig utstyr på riktig tid av året. Det er for eksempel mer eller mindre umulig å ikke få bergnebb med småkrok og reke under bryggene i Sør-Norge om sommeren, og det er heller ingen heksekunst å få laue med småkrok og mark i Nitelva sent på våren. Utstyr med wobbler midtvinters, vil suksessraten derimot være ganske mye dårligere. Det aller meste handler om å tilpasse utstyr og teknikk til det en fisker etter og når en fisker.

 

Så, er det praktisk mulig å regne seg frem til hvilke dager som vil levere fisk? Å lage en huggtabell som alltid vil fungere? En huggtabell som omhandler både ferskvann, saltvann, tider på døgnet, høytrykk, lavtrykk, vind, årstider, temperaturer og alt annet relevant? Nei, det er ikke mulig. Dessverre. Men en kan som nevnt fiske på dager der måne og tidevann spiller spesielt på lag, og da kan sjansene være større enn andre dager. Men det er slett ikke sikkert.

 

Fiske abbor

Det handler om å ha trua

 

Til tross for at oppgaven med å lage en fullstendig vanntett huggtabell er umulig, finnes det mange huggtabeller rundt om i verden. De aller fleste er bygget rundt sol- og månefaser, det såkalte Solunar-systemet. Dette ble først utviklet og utgitt i tabellform av John A. Knight tilbake i 1936, og publisert i boken Moon up – moon down seks år senere. Her blir det hevdet at fullmåne og nymåne er de beste fisketidene, spesielt når månen står rett over eller rett under deg – på motsatt side av kloden. Teorien er fin, men altså langt fra bombesikker.

 

Men det handler om å ha trua, har du trua på klokkeslettet du reiser på fisketur eller trua på sluken du bruker så vil du automatisk fiske mere og kanskje til å med mere effektivt med den sluken og dermed resultere i mere fisk. Så ALLTID ha trua og Skitt fiske fra alle oss!

 

Se alt fra Abu garcia her.

 

Huggtabellen 2024

 

Huggtabellen fra "Napp og Nytt" Din guide til fiskelykke

Hvert år siden 1953 har Abu Garcia og Pure Fishing gitt ut «Napp og Nytt». Selv om katalogen ikke lenger finnes i papirversjon så er den fortsatt like aktuell og i et lett tilgjengelig digitalt format. Dette gir oss en "tykkere" katalog enn noensinne, med et hav av spennende nyheter som skal fange interessen til alle typer fiskere.

     

Huggtabellen

Et ufravikelig element i "Napp og Nytt" er huggtabellen, og selvfølgelig finner vi den også i dette års utgave. Huggtabellen er et verktøy som hjelper oss med å identifisere de mest gunstige fiskedagene basert på månefaser, som igjen påvirker tidevannet og stort sett alt liv på jorden. Abu Garcia har gitt oss årets huggtabell for 2023, noe som mange ser på som et viktig verktøy i planleggingen av årets ferie og fiskesesong.

     

"Napp og Nytt" - En trofast kamerat for fiskere

Siden 1953 har Abu Garcia presentert sin årlige huggtabell i "Napp og Nytt". Fiskekalenderen er en av de mest ettertraktede delene av katalogen, og mange fiskere venter spent på å se om kalenderen stemmer overens med deres egne erfaringer og fangster.

     

Fiske etter Månefasene

Huggtabellen er basert på månefaser og det er kjent at månen påvirker tidevannet, og dermed også fisken. Vi vet imidlertid ikke helt hvordan, og det er høyst sannsynlig at huggtabellen og månefaser bare er en av flere faktorer som gjør fisken mer aktiv.

 

Huggtabellen er angivelig en indikasjon på fiskens aktivitet basert på månens posisjon. Lengdegrad, breddegrad og månefaser har i "alle" tider hatt en påvirkning på om fisken biter eller ei. Noen fiskere legger stor vekt på dette, mens andre er mer skeptiske til betydningen av månefaser. Uansett, personlig erfaring tilsier at det er forskjell på om fisken biter eller ei.

 

Fiske har mange usikkerheter og mange teorier sirkulerer om hva som faktisk fungerer. Kan vi stole på huggtabellen? Vel, selv om det ikke er noen garanti, er det allment akseptert at noen forhold kan påvirke fiskenes biting, og månefaser er definitivt en av dem.

 

Selv om månefaser i seg selv ikke er noen fiskegaranti, er det ofte gode fiskeperioder rett etter fullmåne og rett etter nymåne. Dette handler om at mye av livet i sjøen er særlig aktivt i disse periodene, noe som naturlig nok også påvirker større rovfisk.

     

“It’s always hope in a hanging snøre”

Uavhengig av fiskens aktivitet, uavhengig av presentasjonen av agn, om det er en rød, blå eller hvit dag i henhold til tabellen, er det alltid en trøst å ha huggtabellen å skylde på hvis fisken uteblir. Det er uunngåelig at tabellen blir et tema før hver fisketur, og blir brukt selv om det fiskes på både røde og hvite dager i sesongen. Det er tross alt den som kaster uti som har muligheten for fangst.

     

Er du på jakt ette drømmefisken?

De aller fleste som er ute og fisker har en «drømmefisk», eller kanskje en «monsterfisk» som avisenes ofte kaller det i sine overskrifter. Da kan du jo forsøke å maksimere fiskelykken ved å følge datoene i huggtabellen.

     

Hvilke fiskearter følger huggtabellen?

De aller fleste fiskearter oppdaterer seg nok som regel etter huggtabellens datoer som de mest sannsynlig kan bite på kroken eller ikke. Om du er en av fiskeartene abbor, breiflabb, brunørret, gjedde, gjørs, hyse, kveite, laks, lange, lyr, makrell, mjøsørret, rødspette, røye, sei, sild, sjøørret, steinbit, torsk eller uer. Så finnes huggtabellen digitalt og lett tilgjengelig på våre nettsider. Som advarsel til dager du burde holde deg hjemme og sportsfiskeren står klare for å gjøre tilslag.

     

Oppsummering

Å fiske er en hellig kombinasjon av erfaring, vitenskap og kunst, og "Napp og Nytt" med sin huggtabell er et verktøy som kan hjelpe fiskere med å forstå og utnytte de ørsmå og subtile forandringene i naturen. Selv om månefaser er langt fra eneste faktor som påvirker fisken, gir det oss en referanse å forholde oss til, og kanskje til og med en liten fordel når vi prøver å lure fisken til å bite.

 

Skitt Fiske!