Vårfiske – før og etter gyting

Artikkelen er skrevet av våre ambassadører i Team Predator. Følg dem på Facebook.

 

En predatorfisker elsker våren. Akkurat i det vinteren så smått har begynt å trekke seg tilbake, er det på tide å komme seg ut. Alt har ikke riktig våknet til liv ennå, men sakte men sikkert vil du merke at for hver dag øker aktivitetsnivået. Abbor, gjedde og gjørs gyter alle på våren. Akkurat når de gyter påvirkes av mange faktorer og det er store variasjoner fra vann til vann.

 

Før gyting

Kanskje den aller beste tiden for å jakte de virkelig store eksemplarene er månedene mars og april. De er kanskje ikke så lette å få da, men belønningen kan bli stor dersom du forbereder deg litt og ikke minst fisker på rett plass.

Så hvor finner man fisken før gyting? Felles er at alle er i en slags forberedelsesfase til gytingen, dvs at de begynner så smått å samle seg i områder i nær tilknytning til gyteplassen. Ofte forholdsvis dypt.
Det er lurt å først gjøre seg noen tanker om hvor potensielle gyteplasser er lokalisert.

 

Gjedde

Grunne områder med en del gress/siv er typiske gyteplasser for gjedda. Og da gjerne områder som blir oversvømt av smeltevann/flom. For å gi et klassisk eksempel for gjedde så kan man ta utgangspunkt i en sydvendt, grunn vik. Sydvendt og grunn vik fordi det er den viken hvor vannet varmes opp tidligst (solen stråler mot denne viken gjennom hele dagen).
En slik vik vil ofte være en god plass for gjedda å gyte. Utenfor denne viken, hvor det er en del dypere, vil det være et bra startpunkt å fiske. Og husk, du må ikke nødvendigvis fiske på bunnen. Større gjedder oppholder seg mye midt i vannlaget.

 

 • Fisk sakte, men pass på at du fisker med noe som beveger seg lett i sakte fart.

 • Konsentrer deg om dypere områder i nærhet til naturlige gyteområder

 • Ikke vær redd for å fiske pelagisk (pelagisk = fisk som oppholder seg i de frie vannmassene)

 

Abbor

Abboren er avhengig av noe å feste rognen til, slik som et nedsunket tre, røtter og kvister. Du vil derfor ikke nødvendigvis lett kunne plukke ut en gyteplass for abboren, da de ofte vil være skjult og mye mer spredt. Men abboren er glad i litt varmere vann, så du vil ofte kunne møte på selv store eksemplarer ganske grunt hvor solen kanskje har tilført vannet noen ekstra varmegrader. Hard bunn og strukturer er sikre utgangspunkt for hvor du kan finne abboren.

 

 • Fisk sakte

 • Søk tett inntil frittliggende skjær og strukturer under vann

 

Gjørs

Grunne områder med sand eller steinbunn er perfekte gyteplasser for gjørsen. Gytingen foregår ved at hanngjørsen graver/former en gytegrop som hunngjørsen legger rognen i. Deretter vil hanngjørsen passe på dette området og vil opptre ganske territorialt. Men før gytingen setter i gang vil du ofte kunne finne gjørsen på bunn i de dypere partiene i vannet.

 

 • Fisk sakte

 • Konsentrer fisket nær bunnen

Oppsummert

Fisk sakte og vær forberedt på at det ikke vil bli mye fisk. Du vil kanskje oppleve et par perioder i løpet av dagen at fisken er aktiv, mens de andre timene vil det være totalt blankt. Tidlig vårfiske er vanskelig og seigt, men allikevel kanskje den tiden på året hvor du virkelig kan møte drømmefisken din.

 

Etter gyting

Dersom du møter på fisk som gyter, anbefaler jeg deg å la de få være i fred. Slik at de får lagt rognen og sikret fremtidige generasjoner. Etter gytingen vil du gjerne oppleve mye aktiv fisk. Predatorene skal nå «fylle» matsekken igjen og er skikkelige sultne.

 

Gjedde

Gjedda oppholder seg gjerne i nærheten til gyteområdet også rett etter gytingen, for da er det ofte gytetid for karpefiskene. Etterhvert vil de forflytte seg mer ut i de frie vannmassene og spre seg utover vannet. Pelagisk fiske er nok nøkkelen til å treffe de største individene, og da vil en god indikator være områder med mye byttefisk. Slik vil det alltid være, der det er byttefisk er det også rovfisk.

 

 • Fisk med store agn

 • Raskere tempo

 • Gradvis mer pelagisk fiske

 • Lokaliser byttefisk

 

Abbor

Abboren beveger seg forholdsvis raskt ut mot de friere vannmassene og da ganske spredt. Men de har et høyt aktivitetsnivå, så det dreier seg stort sett om å få lokalisert de på «normale» abborplasser, som f.eks frittliggende grunner, hard bunn, strukturer, odder osv.

 

 • Søk frittliggende grunner, hard bunn, strukturer, odder osv

 • Ikke bruk lang tid på hver plass, er fisken aktiv hugger den ofte på de første kastene

Gjørs

Hunngjørsen vil nærmest umiddelbart etter at den har lagt rognen bevege seg ut i de frie vannmassene, både langs bunn og mer fritt høyere opp i vannsøylen. Her gjelder det igjen å få lokalisert byttefisk. Hanngjørsen vil vokte gytegropa noen uker, og da vil du kunne oppleve ordentlige hissige fisk som angriper alt som måtte nærme seg gropa. Gjørsen er en ivrig jeger om natten, og tidlig, tidlig om morgenen, akkurat når det så vidt begynner å lysne, da kan du oppleve skikkelige aktive gjørs, gjerne litt grunnere enn om dagen.

 

 • Pelagisk om dagen, grunt sent på kvelden og tidlig på morgenen

 • Lokaliser byttefisk

 • Veksle mellom noen plasser, er det ikke noe aktivitet på en plass, så dra tilbake senere på dagen


Som med alt annet så er det lite som kommer av seg selv. Det er store variasjoner fra vann til vann og det viktigste er å legge ned nok med tid. Lær deg å kjenne ditt vann/elv. Det tar tid å bli kjent med et nytt vann, så ikke tro at gresset alltid er grønnere i et annet vann. Vi utforsker aldri mer enn ett nytt vann hvert år.
Skal vi helt avslutningsvis gi noen generelle tips må det være:

Kom deg ut på vannet, dvs båt, kano, kajakk, bellyboat osv, du øker sjansene dine betraktelig. Og har du først kommet deg ut på vannet, så bør du sterkt vurdere et ekkolodd. Det er masse enkle og forholdsvis billige modeller å få tak i.
Lær deg å bruke det du fisker med, dvs det er bedre å fiske effektivt med noen få agn. Prioriter heller ulike fargevalg enn antall forskjellige type agn Forberedelser/planlegging er alltid godt anvendt tid. Studer kart, dybdekart, satellittbilder osv


Og helt til slutt:

Dersom du skal ut å fiske gjedde, abbor eller gjørs må du alltid ta med deg utstyr som gjør deg i stand til å gjenutsette de store individene. En lang tang, avbiter, håv og avkrokningsmatte bør alltid være med på turen. Flere steder er det inn ført maksimalmål for å bevare rovfiskstammen. Slik at ikke bare du og jeg skal oppleve disse fantastiske fiskene, men også de som kommer etter oss.