442826 442826 442826

Animalt Game repellent fluid 1000ml

For å holde dyr borte fra hager

Varenr: 249313
314,-Kampanjepris
549,-Ordinær pris
0 stk på nettlager.
  • 1Butikklager
stk i den fysiske butikken i Sandefjord - Sendes ikke

699 kroner unna å få FRI FRAKT!

BeskrivelseKundeanmeldelserSpørsmål & svarAlternativerAndre kjøpte ogsåSupport
Beskrivelse

Animalit Game Repellent fluid 1000ml er et dyreavvisende middel (viltstyringsmiddel) som er laget av naturlige ingredienser for alle typer vilt, men spesielt for villsvin, hjort, rådyr, kaniner, mår og rev, men fungerer også mot markmus, mulvarp og vånd/jordråtter.

 

Middelet kan også brukes ved dyrkede områder og skogbruk for å holde dyr borte. Perfekt for dyrkede enger, frukthager, vingårder, kirkegårder og hager der middelet sørger for at dyrene snur om og gå til andre områder.

 

Animalt er opprinnelig designet for å hindre at dyr spiser på kabler på kjøretøy som står parkert.

 

Fargen på animalt er hvit og den må fortynnes før bruk. 

 

Middelet gir ut en intensiv lukt, men i motsetning til andre avståtningsmidler er lukten ikke frastøtende for mennesker og kan derfor brukes i områder der mennesker oppholder seg.

 

Animalit er ekstremt effektivt og kan brukes året rundt og vil ha effekt ca. 2-3 måneder. Men dersom det kommer langvarig eller kraftig regnvær må det påføres på nytt.

 

Inneholder

DL-Limonen (Racemat), Hydroxycitronellal, Zimtalkohol, Citronellol, 3-p-Cumenyl-2-methylpropionaldehyd, Benzylsalicylat, Alpha-Hexylzimtaldehyd, 2-Phenylmethylenheptanal, Eucalyptol-2(3)- Pin-2 no. BAuA registreringsnummer: N-66840

 

Varsel

Bruk BIOZID produkter sikkert - Alltd les bruksanvisningen og advarslene på produktene nøye for bruk.

 

  • Kan forårsake en allergisk hudreaksjon.
  • Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.
  • Skadelig for vannlevende organismer med langvarige effekter.
  • Oppbevares utilgjengelig for barn.
  • Bruk vernehansker / øyebeskyttelse / ansiktsbeskyttelse.
  • VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er tilgjengelige og enkle å gjøre. Fortsett å skylle. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Hvis øyeirritasjonen vedvarer: Søk legehjelp.
  • Kast innholdet/beholderen i henhold til lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter.

 

Miljøfare

Kjemikalier som er giftige for vannmiljøet på kort eller lang sikt. Skal oppbevares og håndteres slik at kjemikaliet, ved bruk eller som avfall, ikke skader miljøet.

Etsende

Kjemikalier som forårsaker etseskader på hud og øyne eller alvorlige øyeskader. Brukes også for kjemikalier som er etsende for metaller.

 

Helsefare

Kjemikalier som er farlige ved innånding, hudkontakt eller svelging. Brukes også for kjemikalier som virker irriterende på hud, øyne og luftveier, gir allergiske hudreaksjoner, døsighet og svimmelhet.

Kundeanmeldelser
Spørsmål & svar
Alternativer
Andre kjøpte også
Support